Mergers & Acquisitions

Či sa už jedná o nákup alebo predaj podielu v obchodnej spoločnosti resp. nákup či predaj podnikov alebo časti podniku, naša poradenská činnosť sa vzťahuje na celé spektrum možných foriem transakcií vrátane daňovej optimalizácie. Zároveň sme Vás schopní sprevádzať pri všetkých fázach transakcie od Letter of Intent, štruktúrovania celej transakcie, sprievodnej Due Dilligence po prípravu zmluvných dokumentov vrátane uzatvorenia celého obchodu (closing). K našim mandantom v tejto oblasti patria rovnako medzinárodné koncerny, ako i stredne veľké podniky.

Náš tím pracuje ruka v ruke s našimi zahraničnými kolegami a zaručuje Vám tiež individuálne riešenie pri príprave cezhraničných operácií.

Ťažiska nášho poradenského spektra:

  • príprava a vyjednávanie základných podmienok transakcie (Napr. Letter of Intent, dohody o mlčanlivosti a exkluzivite);
  • príprava, koordinácia a vykonanie právnej Due Diligence, organizácia podkladov pre Due Diligence;
  • štrukturovanie a vedenie transakcií (Asset Deal, Share Deal);
  • vyjednávanie zmlúv v rámci transakcií a ostatnej dokumentácie;
  • právne poradenstvo v oblasti zakladania Joint Ventures;
  • právny servis v súvislosti s reštrukturalizáciou po nákupe/ predaji obchodných podielov v spoločnostiach, oznamovacie povinnosti a iné;
  • poradenstvo pri príprave financovania akvizícii, vyjednávania úverových zmlúv a zmlúv o zabezpečení úveru;
  • M&A transakcie v dobe krízy či insolvencie.