News & Jusful

Aktuálne informácie, blízke Vašej praxi a pripravené práve pre Vás.

Na tomto mieste nájdete oznámenia našej advokátskej kancelárie, aktuálne informácie týkajúce sa nových zákonov a dôležitých súdnych rozhodnutí, odkazy na naše semináre a akcie, rovnako ako i prednášky našich advokátov. Nájdete tu však aj rôzne iné vybrané publikácie a newsletter.