Spolupráca

S viac ako 230 právnikmi v 14 krajinách poskytujeme poradenstvo národným a medzinárodným spoločnostiam vo všetkých oblastiach hospodárskeho práva. V krajinách, kde nás nezastupujú naše vlastné kancelárie, úzko spolupracujeme s medzinárodne uznávanými advokátskymi kanceláriami. Je samozrejmé, že naši spolupracujúci partneri hovoria nemecky, anglicky i s príslušným národným jazykom. Váš osobný poradca vyrieši všetky Vaše záležitosti. Rýchlo, odborne a nebyrokraticky.