Trestné právo / hospodárska kriminalita

Viac ako kedykoľvek predtým dnes podnikanie prináša riziko konfrontácie s trestnoprávnymi problémami. V tejto súvislosti sú veľmi žiadaní obhajcovia v trestných veciach, ktorí Vám poskytnú poradenstvo, vďaka ktorému sa vyvarujete možného trestného stíhania a v prípade už súdom prejednávaných trestných záležitostí garantujú vo všetkých fázach trestného konania najlepšie poradenstvo pre fyzické i právnické osoby.