Jazyk: nemecký. Kompetencie: celosvetové

Ako medzinárodne pôsobiaca advokátska kancelária samých seba vnímame ako podnikateľa, ktorý chce svojim klientom poskytovať prvotriedne právne poradenstvo vo všetkých oblastiach hospodárskeho práva.

Od založenia spoločnosti sme vykonali veľa práce. S hrdosťou sa môžeme ohliadnuť za tým, čo sme spoločne s našimi klientmi dosiahli. A tešíme sa na to, čo nás čaká v budúcnosti. Našim klientom je v súčasnosti k dispozícii viac ako 230 advokátov v 32 pobočkách po celom svete.

Naše poradenstvo je tak medzinárodné ako samotná podnikateľská sféra. V Slovenskej republike sa o našich slovenských i zahraničných klientov stará pobočka v Bratislave. Doprevádzame ich na rozvíjajúce sa trhy po celom svete, predovšetkým však v strednej a východnej Európe a v Ázii.

Zákazníkmi našej advokátskej kancelárie sú malé, stredné i veľké podniky zo súkromného aj verejného sektora, nadnárodné podniky i verejnoprávne inštitúcie.

V nezávislých hodnoteniach v renomovaných odborných publikáciách patrí SAXINGER v mnohých oblastiach pravidelne k TOP-10 advokátskym kanceláriám v Rakúsku a v strednej a východnej Európe. Dôležitejšia než akékoľvek ocenenia je však pre nás spokojnosť našich klientov. A práve tú sa snažíme každý deň znovu a znovu dosahovať.