Právne upozornenie

Informácie na tejto webstránke sú všeobecné a slúžia výhradne k tomu, aby sme zainteresovanému užívateľovi predstavili spoločnosť Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o. a sieť advokátskych kancelárií SAXINGER. Za rozhodnutia, ktoré užívateľ urobí na základe tu uvedených informácií, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Upozorňujeme na to, že obsah týchto stránok nepredstavuje individuálnu právnu, účtovnú, daňovú či inú odbornú informáciu alebo doporučenie a nie je vhodný ako náhrada individuálneho poradenstva poskytovaného odborníkmi s ohľadom na konkrétne okolnosti daného prípadu.

Informácie boli zostavené s príslušnou starostlivosťou. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť sprostredkovaných informácií.

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webstránky, ktoré boli zriadené tretími osobami. Spoločnosť Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o. nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a na nich poskytovanými informáciami, ponúkaným tovarom alebo službami. Spoločnosť Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o. preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webstránok tretích osôb.

Spoločnosť Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez zvláštneho upozornenia meniť a aktualizovať informácie, produkty alebo služby ponúkané na týchto webstránkach. Pre prípadné súčasné alebo budúce právne vzťahy je použiteľné výlučne slovenské právo a súdna príslušnosť výlučne slovenských súdov.