vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a riadimi sa právom na ochranu osobných údajov. Nasledovné prehlásenie Vám poskytne prehľad o tom, aký druh údajov a za akým účelom sa získava a v akom rozsahu sú tieto údaje poskytované tretím osobám.

V nevyhnutných serverových štatistikách sú automaticky ukladané také údaje, ktoré nám sprostredkuje Váš prehliadač. Ide o nasledovné údaje:

  • Typ / verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Referrer URL (predchádzajúce navštívené stránky)
  • Hostname pripojeného počítača (IP adresa)
  • Čas prístupu na server

Spravidla nie je možné tieto údaje priradiť jednotlivým osobám. Nevykonáva sa spájanie týchto údajov s inými dátovými zdrojmi, údaje sú okrem toho po štatistickom vyhodnotení vymazané. Nepoužívame cookies.

V prípade, že nám v súvislosti s pridelenými mandátmi zašlete nejaké údaje, tieto rovnako evidujeme a ukladáme.

Právo na informácie: Uložené údaje o Vás Vám poskytneme v rámci osobitného advokátskeho práva na ochranu údajov.

Ak máte ďalšie otázky v súvislosti s nakladaním s Vašimi údajmi, pošlite nám, prosím, e-mail.