Nehnuteľnosti

Dôverujte nášmu medzinárodnému know-how. Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností vyžaduje široké znalosti v oblasti práva a ekonómie. Či už sa jedná o nákup či predaj, vývoj projektu či správu nehnuteľností, speňaženia či financovania nehnuteľností, radi Vám poskytneme právne poradenstvo týkajúce sa všetkých aspektov týkajúcich sa nehnuteľností. Nejedná sa iba o právo súvisiace s nehnuteľnosťami, ale i o poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, kapitálového trhu až k oblasti daňového práva a práva životného prostredia.

Stredobodom našej pozornosti sú Vaše záujmy a Váš projekt s jeho špecifickými rizikovými štruktúrami. Vytvorenie štruktúr, ktoré budú minimalizovať riziká, je predpokladom pre úspešné projekty v oblasti nehnuteľností. Zohľadňujeme akékoľvek zvláštnosti a nájdeme pre Vás optimálne, individuálne riešenia. V prípade komplexných a medzinárodných transakcií pracujeme v tíme zostavenom zo špecialistov z viacerých krajín.

A i keď je naším cieľom, aby sme zodpovedajúcou prípravou zmluvy zabránili prípadným sporom už na začiatku, naše právne poradenstvo nekončí v prípade eventuálnych sporných záležitostí. Radi budeme zastupovať Vaše záujmy v tejto oblasti i pred súdmi či rozhodcovskými súdmi.

Nami ponúkané služby v tejto oblasti:

  • Nákup a predaj nehnuteľností v Slovenskej republike, i v zahraničí (Asset Deal a Share Deals, Sale & Lease back);
  • Due-Diligence ako kompletné riešenie;
  • Daňovo optimalizované štrukturovanie transakcií s nehnuteľnosťami;
  • Vykonanie vkladov a zápisov do katastra nehnuteľností;
  • Príprava nehnuteľností k plánovanému predaju (delenie pozemkov, zriadenie vecných bremien, apod.);
  • Príprava zmlúv pre prípad kúpy, predaja, prenájmu, leasingu nehnuteľností;
  • Poradenská činnosť pre oblasť rozvoja projektov a financovania;
  • Zmluvy s architektmi, so stavebnými firmami a pod.;
  • PPP (Public Privat Partnerships).