Hľadáme práve Vás

Máme na Vás veľké nároky. Za to ale ponúkame veľa: Pracovné prostredie, v ktorom môžete dospieť k najvyšším výkonom, tvorené zásadne kolegiálnymi vzťahmi a radosťou z najlepších výkonov pre našich mandantov. Jedná sa o zaujímavú a náročnú, ale tiež veľmi rozmanitú činnosť, pri ktorej sa budete určite môcť realizovať.

Vy hľadáte: výzvu a zodpovednosť.

Bez ohľadu na to o aké miesto sa u nás uchádzate, očakávame, že ste pripravený pracovať samostatne a prevziať zodpovednosť za Vašu činnosť. Budete sa učiť spolupráci so skúsenými kolegami a budete pracovať na zaujímavých a náročných mandátoch, za ktoré ponesiete tiež Vašu zodpovednosť.

Vy chcete: rozmanitosť a špecializáciu.

Spektrum našich ponúkaných služieb je veľmi široké. Sú to teda optimálne predpoklady pre Vás, aby ste sa mohli ďalej rozvíjať a špecializovať. Veľmi rozmanitá je i štruktúra našich mandantov od stredne veľkých podnikov až k medzinárodným koncernom. Ponúkame Vám možnosť získať zaujímavé pohľady na rôzne odbory činnosti a organizačné štruktúry.

Hľadáte medzinárodné prostredie.

Sme všade tam, kde sú naši klienti. Na jednej strane sme veľmi spätí s naším regiónom, na druhej strane sa cítime byť doma v mnohých zemiach sveta. Klienti s medzinárodným rozsahom preto tvoria veľký podiel na našej každodennej činnosti. Čo iné by ste očakávali v prípade 32 kancelárií (Ankara, Bilbao, Bodrum, Bologna, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Düsseldorf, Frankfurt, Gliwice, Hannover, Imola, Istanbul Linec, Madrid, Mníchov, Osnabrück, Palma de Mallorca, Paríž, Plzeň, Praha, Sofia, Šanghaj, Taicang, Graz, Valencia, Varšava, Viedeň, Wels, Wroclaw) v celkom 14 krajinách sveta (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Francie, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko)?

Máte radi tímovú prácu.

U nás Vás čaká podniková kultúra, ktorá podporuje spoluprácu medzi členmi jednotlivých kompetenčných odborov. V prípade komplexných mandátov je to práve jedným z faktorov našej úspešnosti.

Samozrejme privítame Vaše výborné študijné výsledky a predpokladáme veľmi dobré znalosti nemeckého alebo anglického jazyka, doktorát, prípadné ďalšie štúdium či titul LLM. sú vítané, ale nie sú nutným predpokladom. Ďaleko dôležitejšie než známky či tituly sú Vaše osobné vlastnosti, radosť z kvalitnej práce, zvedavosť a pripravenosť k podaniu skvelého výkonu, ale taktiež vôľa dosiahnuť naše ciele pre našich klientov, ale i pre Vás samotných.

Ste zvedaví? Potom Vás budeme radi detailne informovať o Vašich perspektívach alebo sa pozrite hneď na naše ponuky voľných miest.