News

01.04.2024 - Názov sa mení, skúsenosti zostávajú. SCWP sa mení na SAXINGER.

Od založenia našej spoločnosti sa toho veľa zmenilo. Zmenou názvu by sme chceli zdôrazniť naše prepojenie s hodnotami a úspechmi z minulých rokov a zároveň pripraviť pôdu pre inovatívny vývoj a sľubnú budúcnosť.

27.10.2023 - Alliance: Nová pobočka aliancie Schindhelm v Ankare

S potešením oznamujeme, že SAXINGER Services SA, Aliancia európskych advokátskych kancelárií, otvorila novú pobočku v Ankare. Teraz Vás sprevádza našich 230 právnikov už na 32 pobočkách v 14 krajinách, ktorí radi podporia Vaše projekty svojou vysokou odbornosťou a cennými skúsenosťami z danej lokality.

Pri riešení cezhraničných právnych otázok je komplexná podpora z jedného zdroja zvláštnou pridanou hodnotou, ktorú Aliancia Schindhelm ponúka. Sme preto radi, že môžeme klientom ponúknuť naše medzinárodné právne poradenstvo teraz aj v jednom z najvýznamnejších hospodárskych centier Turecka.

07.01.2022 - Alliance: Nová pobočka aliancie Schindhelm v Bodrume

S potešením oznamujeme, že SAXINGER Services SA, Aliancia európskych advokátskych kancelárií, otvorila novů pobočku v Bodrume. Teraz Vás sprevádza našich 230 právnikov už na 31 pobočkách v 14 krajinách pri Vašich projektoch s rozsiahlou odbornosťou, odhodlaním a cennými skúsenosťami.
 

01.10.2021 - Alliance: Nová pobočka aliancie Schindhelm v Imole

S potešením oznamujeme, že SAXINGER Services SA, Aliancia európskych advokátskych kancelárií, otvorila novú pobočku v Imole. Teraz Vás sprevádza našich 230 právnikov už na 30 pobočkách v 14 krajinách pri Vašich projektoch s rozsiahlou odbornosťou, odhodlaním a cennými skúsenosťami.

15.12.2020 - Alliance: Schindhelm Brexperts - Váš kontakt pre záležitosti týkajúce sa Brexitu

Spolu so svojmi kooperačními partnermi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska má Schindhelm Aliancia medzinárodný tím právnikov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v poskytovaní poradenstva medzinárodným spoločnostiam na britskom trhu a vyvíjajú efektívne riešenia šité na mieru pre všetky právne otázky súvisiace s Brexitom.

29.01.2020 - SAXINGER Services SE otvorila novú pobočku vo Frankfurte nad Mohanom

1.1.2020 bola otvorená pobočka kancelárie Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH vo Frankfurte. Vedením novej kancelárie je poverená advokátka a partnerka zo siete Schindhelm, pani Dr. Karolin Nelles, LL.M.

25.04.2018 - Nová európska úprava ochrany osobných údajov: porušenie ochrany osobných údajov

Porušenie ochrany osobných údajov môže byť podľa GDPR od 25. mája 2018 sankcionované prísnejšie a jednoduchšie. Podnikom aj iným organizáciám pracujúcim s osobnými údajmi hrozia nielen ľahšie vymáhateľné nároky na odškodnenie dotknutých osôb, ale aj uloženie vyššej pokuty dozornými úradmi.

Rastie tiež riziko ujmy na povesti vyplývajúcej z prípadných porušení ochrany osobných údajov, ktoré sa musia hlásiť.

24.04.2018 - Nová európska úprava ochrany osobných údajov: prevod osobných údajov do tretích krajín

Medzinárodné obchody sú často spojené s prevodom osobných údajov za hranice jedného štátu. Príkladom sú situácie, keď sú údaje ukladané na server v tretej krajine, tj. krajine mimo EHP, alebo keď má k údajom európskej spoločnosti v rámci poskytovania služieb prístup IT-spoločnosť z tretej krajiny. Pokiaľ by malo dôjsť k prevodu dát do tretej krajiny, musia byť dodržané ustanovenia GDPR.

08.03.2018 - Nová európska úprava ochrany osobných údajov: zodpovedná osoba

Nové európske nariadenie o ochrane osobných úda-jov (GDPR), ktoré zavádza inštitút zodpovednej osoby, nadobudne účinnosť od 25. mája 2018. Zod-povedná osoba by mala byť kontaktnou osobou, ktorá sa zaoberá sledovaním súladu spracúvania osobných údajov s požiadavkami GDPR a ktorá bude poskytovať poradenstvo prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v tejto oblasti. Zodpovedná osoba je orgánom podniku nie je dozorným orgánom, ale bude vystupovať ako spojovací prvok medzi dozorným orgánom, spoločnosťou a dotknutými osobami.

15.02.2018 - Nová európska úprava ochrany osobných údajov: sankcie a zodpovednosť

Nové európske nariadenie európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR) upravuje ukladanie rozsiahlych sankcií s cieľom zosúladiť ochranu osobných údajov v rámci Európskej únie s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň tejto ochrany.

Ďalšou dôležitou zásadou je, že správne pokuty by mali byť nielen účinné a primerané, ale mali by tiež pôsobiť ako odstrašujúci (preventívny) prostriedok pre ostatné subjekty.

22.01.2018 - Nová európska úprava ochrany osobných údajov: zásady spracúvania osobných údajov

Nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) nadobudne v účinnosť od 25. mája 2018 vo všetkých štátoch Európskej únie a bude sa vzťahovať na všetky subjekty (tj. z celého sveta), ktoré sú aktívne na európskom trhu. Nariadenie zaručuje občanom Európskej únie vyššiu úroveň ochrany ich osobných údajov. Zásady, ktorým musí zodpovedať akékoľvek spracúvanie osobných údajov, sa nachádzajú v článku 5 odst. 1 a 2 GDPR a sú nasledujúce.

11.12.2017 - Nová európska úprava ochrany osobných údajov: pokuty až 20 miliónov EUR

Nariadenie o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (známe ako GDPR), ktoré bolo prijaté Európskym parlamentom v roku 2016, zaisťuje vyš-šiu úroveň ochrany osobných údajov občanom Eu-rópskej únie. GDPR vstupuje v priamu účinnosť začínajúc dňom 25. 05. 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie a vzťahuje sa celosvetovo na všet-kých podnikateľov a inštitúcie, ktoré sú aktívne na európskom trhu.

11.12.2017 - Nová ochrana osobných údajov: súlad s nariadením EU

Dňa 25.mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie o ochrane údajov (GDPR), čo bude mať za následok zvýšené požiadavky na zodpovednosť za spracúvanie a správu osobných údajov. Dotknuté osoby budú povinné zaviesť rozsiahle kontrolné mechanizmy k zabezpečeniu súladu s GDPR. Zásada zodpovednosti výslovne vyžaduje, aby subjekty boli schopné preukázať súlad s nariadením.

13.06.2016 - Summer Party Camic 2016

Summer Party Camic

10.06.2016 - Otvorenie Schindhelm kancelárie - Taicang, Čína