32 pobočiek. 230 advokátov. 1000 výhod.

Od Prahy po Budapešť, od Bukurešti po Varšavu, od Šanghaja po Bratislavu. Východoeurópsky a ázijský región ponúka vynikajúce perspektívy nielen pre stredne veľké podniky. Plánujete transakciu s maďarským obchodným partnerom? Chystáte sa uzatvoriť zmluvu s čínskou spoločnosťou? SAXINGER Vás so svojim medzinárodným tímom bude sprevádzať na Vašej ceste, bude Vám otvárať dvere a pomáhať vyvarovať sa zakopnutiam. A to všetko s kompetenciami, angažovanosťou a bohatými skúsenosťami priamo po Vašom boku.

Schindhelm je alianciou európskych advokátskych kancelárií zameraných na strednú a východnú Európu a Áziu.

V doposiaľ 14 krajinách (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko) sprevádzame národné i medzinárodné spoločnosti vo všetkých oblastiach hospodárskeho práva. V súvislosti s globalizáciou trhov rastie význam cezhraničných investícií. Naše poradenstvo preto poskytujeme nielen európskym podnikom, ktoré chcú pôsobiť na trhoch východnej Európy a Ázie, ale takisto východoeurópskym a ázijským podnikom, ktoré majú záujem o vstup na európsky trh.

Pobočky: Ankara, Bilbao, Bodrum, Bologna, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Düsseldorf, Frankfurt, Glivice, Graz, Hannover, Imola, Istanbul, Linec, Madrid, Mníchov, Osnabrück, Palma de Mallorca, Paríž, Plzeň, Praha, Sofia, Šanghaj, Taicang, Valencia, Varšava, Viedeň, Wels, Wroclaw.

V krajinách, v ktorých nie sme zastúpení vlastnou kanceláriou, úzko spolupracujeme s medzinárodne renomovanými advokátskymi kanceláriami.