IP / IT

Inovácie sú jedným z rozhodujúcich ukazovateľov pre rozvoj podniku a podnikateľský úspech. Aké sú ale možnosti inovácie z Vašej strany zodpovedajúcim spôsobom chrániť a využívať? A to priamo v prostredí narastajúcej súťaže podnikateľských subjektov globalizácie ekonomiky a razantného technologického vývoja? Plagiáty a falzifikáty zapríčiňujú celosvetovo vznik obrovských hospodárskych škôd. Ochrana údajov sa neustále dostáva do prostredia dozorných orgánov. Ochrana duševného vlastníctva (Intellectual Property, v skratke IP) a informačné technológie sú pre podniky nenahraditeľnou súčasťou ich rizikového manažmentu. Náš tím IP/IT SAXINGER Vám v tejto oblasti ponúka široký rozsah právneho poradenstva. Postaráme sa o to, aby boli Vaše práva a technológie chránené, aby ste mohli Vaše práva a technológie využívať a prípadne pred súdom primeraným spôsobom obhájiť, aby sa Vaše inovácie stali bezpečnými a zaistenými.

Radi Vám poskytneme právne poradenstvo pri prihlásení a ochrane Vašich ochranných známok a súvisiacich práv duševného vlastníctva tak, aby sme zabezpečili rozvoj Vášho podniku. Naša činnosť sa neobmedzuje iba na civilno-právne presadenie práv prostredníctvom predbežných opatrení či súdnych konaní, rovnako spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní a colnými úradmi, aby sme mohli efektívne zabrániť porušeniu Vašich práv.

V oblasti IT práva pre Vás pripravíme právne bezchybné zmluvy o používaní a vývoji softwaru a licenčné zmluvy a poskytneme Vám poradenstvo vo všetkých otázkach okolo internetu, internetových domén, E-commerce a ochrany údajov.

Ťažiska nášho poradenského spektra:

  • právo ochranných známok;
  • patenty a úžitkové vzory;
  • tlač a média;
  • autorské právo;
  • právo ochrany hospodárskej súťaže;
  • právo domén;
  • softwarové a licenčné zmluvy;
  • E-Commerce.
Downloads
SAXINGER-SK_BF_2024-04_EN_IP-IT.pdf
Folder IP/IT