Právne nástupníctvo

Odovzdanie majetku ďalším generáciám

Doteraz ste nepremýšľali o odovzdaní Vášho majetku a nemáte predstavu, ako bude s Vašim majetkom nakladať, až raz odídete? Je Vaša rodina dostatočne zaistená? Chcete predísť častým sporom o majetok vo Vašej rodine? Naši odborníci Vám komplexne poradia pri príprave a realizácii vhodného riešenia odovzdania Vášho majetku na ďalšiu generáciu.

Odkázanie majetku: Zodpovednosť pre budúcnosť?

Téma dedenie je citlivá a ľudia sa jej radi vyhýbajú, pretože ide často o ťažké rozhodnutia konané s účinkom do budúcna, kedy už ich poručiteľ nemôže ovplyvniť. Pokiaľ ale otázku nástupníctva včas vyriešite, môže to byť pre Vás a pre Vášho nástupcu nielen finančne výhodné, ale aj oslobodzujúce po emocionálnej stránke.

S istotou do ďalšej generácie

Odovzdať celé imania prezieravo a spravodlivo ďalšej generácii - to je výzva pre každého, kto v priebehu svojho života niečo dokázal a vybudoval. Na základe posúdenia Vašej rodinnej a majetkovoprávnej situácie Vám budeme nápomocní pri realizácii Vašich konkrétnych želaní a individuálnych požiadaviek. Spoločne s Vami vypracujeme najvhodnejšiu štruktúru postúpenia Vášho majetku s ohľadom na právne dôsledky a túto Vami zvolenú štruktúru následne prevedieme do praxe.

Nástupníctvo majetku vyriešené: aký upokojujúci pocit

Účelom nášho poradenstva je bezpečný prevod Vášho majetku ďalšej generácii, a to tak, aby ste v starobe boli zabezpečení a zároveň ste predišli prípadným sporom medzi nástupcami. Do nášho komplexného poradenstva spadajú všetky relevantné aspekty najmä dedičského, občianskeho, rodinného práva a práva obchodných korporácií.

Ponúkame Vám okrem iného vypracovanie a spísanie

 • darovacích zmlúv
 • závetov
 • plných mocí
 • riešenie otázok právneho nástupníctva v rámci obchodných spoločností
 • založenie nadácie
 • správy majetku

V piatich krokoch Vám pripravíme osobný balíček:

 • Pri našom prvom stretnutí v rámci dôverného rozhovoru vytvoríme prehľad o Vašich existujúcich majetkových a rodinných pomeroch a o Vašich predstavách o naložení s Vašim majetkom.

 • Všetky informácie z nášho dôverného rozhovoru zanalyzujeme po právnej stránke a zozískaných poznatkov zostavíme koncept na prevod Vášho majetku so všetkými potrebnými  listinami (závet, návrh dedičské zmluvy, darovacia zmluva atď.).

 • Odovzdáme Vám náš návrh riešenia, pripravíme všetky súvisiace právne dokumenty. Vždy zohľadníme aj daňové aspekty ponúkaného riešenia.

 • V prípade potreby Vám vysvetlíme všetky detaily v osobnom rozhovore.

 • Vybavíme za Vás taktiež aj všetky legislatívou predpísané oznamovacie či registračné povinnosti. V prípade potreby zabezpečíme zapojenie notára.

Ak budete chcieť v priebehu času zmeniť zvolený koncept nástupníctva Vášho majetku, budeme Vám kedykoľvek radi k dispozícii.