Správne právo

Neexistuje azda oblasť podnikateľského života, ktorá by nebola aspoň čiastočne predmetom regulácie administratívneho, resp. správneho práva. Naša kancelária je pre Vás sprievodcom spleťou administratívnych predpisov a vyhlášok, stykom s úradmi, povolení a licencií, ale rovnako aj ochrancom Vašich záujmov, predovšetkým v prípadoch svojvôle štátnych orgánov, ich nezákonnej alebo nesprávnej činnosti.

Okrem iného ide o nasledujúce činnosti a úkony:

  • získavanie živnostenských oprávnení;
  • katastrálne právo (naša kancelária disponuje vzdialeným prístupom do katastra nehnuteľností);
  • stavebné právo a územné plánovanie;
  • ďalšie oblasti správneho práva (právo životného prostredia, doprava, atd.);
  • žaloby v správnom súdnictve;
  • ochrana pred nečinnosťou správnych orgánov;
  • žaloby z verejnoprávnych zmlúv.