Impressum

1. Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
2. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51769/B
3. Hviezdoslavovo námestie 25, SK-811 02 Bratislava
4. IČO: 368 57 192, DIČ: 202 25 88 766, IČ DPH: SK 202 25 88 766
5. Kontakt: Tel: +421 259 300 021, Fax: +421 259 300 020, Email: bratislava@saxinger.com