Aliancia Schindhelm je „Mary's Meals Partnerom“ školy Kachere v Malawi.


 

Spoločenská zodpovednosť je pre partnerské právnické firmy Schindhelm Aliancie veľmi dôležitá.

Spoločenská zodpovednosť je pre partnerské právnické firmy Schindhelm Aliancie veľmi dôležitá.

Okrem početných národných a regionálnych aktivít v rámci našich 32 pobočiek po celom svete tiež spoločne podporujeme projekt "Mary 's Meals" formou spolupráce so školou v africkom Malawi. Malawi patrí naďalej k najchudobnejším krajinám sveta. Zdravotníctvo a školstvo v krajine zápasí s veľkými ťažkosťami a mnoho detí je podvyživených. V rámci našej podpory zabezpečujeme každý školský deň nutrične kvalitné obedy pre 371 detí zo školy Kachere.

Mary's Meals podporuje školy v Afrike od roku 2002 a zaručuje deťom každodenné teplé jedlo. S víziou, že tí, ktorí majú viac ako potrebujú, sa delia s tými, ktorým chýba to najnutnejšie, zaisťuje Mary's Meals každý školský deň výživu pre viac ako 1,6 milióna detí v 19 najchudobnejších krajinách sveta.

 

Veronica z Malawi
Bývalá študentka v Kachere

Veronica z Malawi bola medzi prvými deťmi, ktoré boli v roku 2002 začlenené do programu Mary 's Meals. Nedávno úspešne dokončila vysokoškolské štúdium. Životný úspech Veroniky je krásnym príkladom dlhodobých pozitívnych dopadov tohto výživového programu. 

„Som presvedčená, že Mary's Meals dala môjmu životu novú perspektívu.“

Bernhard Heringhaus a Franz Mittendorfer
Predsedovia SCWP Schindhelm Services SE

„Je pôsobivé, koľko národných iniciatív v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov sa v rámci Schindhelm Aliancie pravidelne uskutočňuje a je veľkým potešením vidieť, že partnerské advokátske kancelárie Schindhelm Aliancie prikladajú okrem svojej každodennej právnej práce tiež význam spoločenskému záväzku. O to viac nás teší prevzatie spoločného sponzorstva školy v Afrike, pretože: Vzdelanie vytvára budúcnosť.

Staráme sa. Všade. Národné aktivity našich partnerských kancelárií v rámci spoločenskej zodpovednosti:


DIKE Schindhelm – Taliansko

 • Talianska nezisková organizácia ANT pre sociálnu podporu, zdravotnú starostlivosť a prevenciu rakoviny.

 

 

GEMS Schindhelm – Turecko

 • Asociácia pre podporu detí, trpiacich ochorením SMA.
 • Turkish Cancer Aid.
 • CYDD asociácia, projekt "Dievčatá v škole", a ďalšie.
 • Spolufinancovanie online školského programu pre deti zo sociálne slabých rodín.
 • Geleceğe Işık Tut" asociace pre školské pomôcky deťom zo sociálne slabých rodín.
 • Turkish Animal Shelter pre starostlivosť o túlavé psy.
 • Nadácia rodín padlých vojakov
 • Asociácia absolventov rakúskych stredných škôl pre udeľovanie školských a univerzitných štipendií.
 • Finančná podpora nemocníc v Rakúsku.

 

LOZANO Schindhelm – Španielsko

Spoločná iniciatíva so spoločnosťou Rossmann España pre Cáritas Valencia.

Pod heslom "Osobná starostlivosť pre každého" začala Lozano Schindhelm solidárnu iniciatívu a usporiadala dar 75 sád drogistických a kozmetických produktov pre mimovládnu organizáciu Cáritas Valencia. Šťastným obdarovaným bol Domov pre maloletých utečencov, pre ktoré boli špeciálne vybrané produkty Rossmann pre osobnú starostlivosť.

 

Schindhelm – Nemecko

 • HAZ Weihnachtshilfe: Najväčšia charitatívna kampaň pre ľudí v ťaživých životných situáciách v oblasti Hanoveru. Dary sú poskytované na nákup nábytku, domáce spotrebiče a oblečenie.
 • Osnabrück Women's Center
 • "abseits! The Osnabrück street newspaper" pre podporu ľudí bez domova v Osnabrücku.
 • SOLWODI association; projekt "Talita-Streetwork und Ausstiegshilfe" pre podporu žien, ktoré sa dostali do ťaživej životnej situácie (obchod s ľuďmi, prostitúcia, vykorisťovanie, násilie alebo nútený sobáš).
 • Indienhilfe Deutschland e.V. prostredníctvom aktivity predstavenstva a pro bono právne poradenstvo.

 

SAXINGER – Rakúsko

 • VinziRast: Nezávislá komunita podporujúca ľudí bez prístrešia, utečencov a ďalších zasiahnutých chudobou.
 • "Marktplatz Lebensetze" "Pre podporu spoločností v zavádzaní a rozvoji charitatívnych projektov v zmysle" korporátneho občianstva ".
 • Pro Bono právne poradenstvo pre ľudí, ktorí si ho nemôžu finančne dovoliť. Účasť v charitatívnom behu "Nikolauf Linz" pre ročné meniace sa charitatívne projekty.

 

SAXINGER – Česká republika / Slovensko

 • UNICEF CZ: pravidelné dary Detskému fondu Organizácia spojených národov
 • Rotary Club Plzeň: organizácia kultúrnych a charitatívnych koncertov a iných akcií, finančná podpora
 • Informačné brožúrky pre deti (dopravná bezpečnosť a pod.): finančná podpora nakladateľstva
 • Finančná podpora ďalších kultúrnych a charitatívnych projektov v Plzni a Prahe.