Konkurzné konanie a reštrukturalizácia podniku

Krízy podnikov so sebou často prinášajú významné, rýchle a často i bolestné reštrukturalizácie nielen z hospodárskeho ale i z právneho hľadiska. Pritom je potrebné dbať o to, aby tým boli vytvorené nové perspektívy a šance. Aké opatrenia môžu byť z právneho hľadiska vykonané, aby sa predišlo konkurzu alebo aby sa našli vhodné opatrenia určené k preklenutiu krízovej situácie podniku? Aké predpisy je potrebné obzvlášť v krízových situáciách dodržiavať? Je nutné, aby obchodné vedenie spoločnosti podalo návrh na začatie konkurzného konania? Radi Vám poskytneme právne poradenstvo vo všetkých otázkach krízového a konkurzného managmentu Vášho podniku a spoločne s Vami vyvinieme nosné reštrukturalizačné stratégie.

Práve v situáciách blízkych insolvencii vzrastá riziko osobného ručenia konateľov, členov predstavenstva a dozornej rady, ako i spoločníkov. Poskytneme Vám právne poradenstvo pri súčasne čo možno najväčšej eliminácii ručenia a ukážeme Vám bezpečnú cestu.

Ak ste sa sami stali poškodenými v dôsledku konkurzného konania, presadíme Vaše nároky voči konkurzným správcom a orgánom úpadcu.

Reštrukturalizácia podnikov predstavuje komplexní úlohu, ktorú je možno vyriešiť jedine interdisciplinárnymi tímami z dotknutých právnych oblastí a zemí. S expertmi na reštrukturalizáciu z advokátskej kancelárie SAXINGER (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko) máte k dispozícii tím vysoko kvalifikovaných advokátov, ktorí podľa Vašich osobných potrieb a požiadaviek spoločne pracujú na danom mandáte, aby sa dosiahlo čo možno najlepšie riešenie.