Verejné obstarávanie

Akonáhle začnú členské štáty v Európskej únii nakupovať, dostáva sa do pohybu obrovský trh. Verejný sektor má v súčasnej dobe prostriedky v objeme viac než 1.500 miliárd EUR, to je cca. 17% hrubého domáceho produktu EU.

Ekonomický význam verejného obstarávania je pevne naviazaný na právne rámcové podmienky, ktoré sa neustále menia. V Európe, ale práve i na Slovenskej republike, sa jedná o veľmi dynamickú právnu oblasť, v ktorej sa veľmi často objavujú zásadné zmeny. Naše vedomosti v tejto oblasti sú vždy na najnovšej úrovni, pretože sa zaoberáme i plánovanými zmenami v budúcnosti, aby sme Vám mohli byť nápomocný pri predvídaní prípadných stratégií v oblasti verejného obstarávania.

Zadávatelia a účastníci verejného obstarávania potrebujú viac ako iba špeciálne poradenstvo. Ich rozhodnutia musia byť fundované v oblasti ekonomickej, ale i právnej. V oblasti verejného obstarávania Vám môžeme pomôcť, či už sa jedná o verejné obstarávanie v stavebníctve, dodávateľské, koncesie alebo PPP projekty, môžeme Vás podporiť či už v pozícii zadávateľa či účastníka konania vo všetkých oboroch a vo všetkých fázach týchto konaní.

Naša poradenská činnosť začína už pri príprave zadávania verejného obstarávania a smeruje až do okamihu jeho samotného dokončenia. Pokiaľ je potrebné presadiť Vaše nároky, radi poskytneme právne zastúpenie pred Úradom pre verejné obstarávanie, správnymi súdmi, európskymi orgánmi atď. Prostredníctvom našich pobočiek v rámci EU (Bilbao, Bologna, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Istanbul, Linec, Madrid, Mníchov, Osnabrück, Palma de Mallorca, Plzeň, Praha, Sofia, Šanghaj, Taicang, Graz, Valencia, Varšava, Viedeň, Wels, Wroclaw) Vám môžeme ponúknuť i právnu pomoc v ostatných štátoch EU.