Corporate / M&A

Podnikateľské prostredie v Európe je v pohybe. Dôvody pre to sú rozmanité. Finančná a hospodárska kríza, ale i strategické výzvy akými sú novo štruktúrované podniky, otázky financovania investícií, presunutie výroby do zahraničia, Corporate Governance, atď. sú len niektoré z tém, ktoré sú nanajvýš aktuálne. Ako renomovaná kancelária zaoberajúca sa poradenstvom v oblasti obchodného a hospodárskeho práva Vám ponúkame v oblasti práva obchodných spoločností/ M&A celé spektrum poradenskej činnosti a pomôžeme Vám vytvoriť budúce riešenie pre Vaše plány.

Naše poradenstvo siaha od poradenstva týkajúceho sa obchodnej činnosti Vášho podniku v bežnej prevádzke, cez právne a daňové poradenstvo v prípade komplexných transakcií či doma alebo za hranicami, až po poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Zároveň sme v týchto oblastiach podporovaní špecialistami na kapitálové trhy, daňové otázky, ale i otázky pracovného ako i súťažného práva.

Našimi mandantmi sú rôznorodé spoločnosti, rovnako ako je rozmanitá aj sama podnikateľská sféra. Poskytujeme poradenské služby ako medzinárodným koncernom, tak aj malým a stredným podnikom či rodinným firmám.