Daňové právo

Naši daňoví experti SAXINGER Vám radi poskytnú daňové poradenstvo vo všetkých otázkach národného a medzinárodného daňového práva v súvislosti s činnosťou Vášho podniku. Ťažiskom našej činnosti je poradenstvo predovšetkým v oblasti M&A transakcií, reštrukturalizácií podnikov a v prípade prevodov podnikov na dedičov či právnych nástupcov.

Ďalším ťažiskom našej činnosti je daňovo-právne poradenstvo fyzických osôb v oblasti dedenia, právneho nástupníctva a pod.

V prípade sporov sme pripravení zastupovať Vás v prípadných daňových konaniach, či už sa jedná o konanie pred finančnými úradmi, colnými úradmi alebo správnymi súdmi.

Daňové poradenstvo SAXINGER Slovensko

Na našich pobočkách v Prahe ponúkame aj komplexné daňové poradenstvo v spolupráci s renomovanými poradenskými spoločnosťami.

Kontaktujte nás >>