Corporate

Právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností je často dôležité pre podniky nielen pri strategických rozhodnutiach, ale i pri každodennom obchodnom živote. Ponúkame poradenstvo pre menšie, stredné a veľké podniky, vo všetkých oblastiach práva spoločností. Jedná sa pritom o voľbu právnej formy spoločnosti, založenie samotnej spoločnosti, či následnú starostlivosť pri rôznych druhoch reštrukturalizácie, či už v dobe krízy, alebo pri prevzatí podnikov zo strany dedičov, právnych nástupcov a pod.

Naše právne poradenstvo je vždy individuálne prispôsobené Vašim hospodárskym cieľom. To sa týka predovšetkým spracovania dokumentov spoločnosti, ako i ďalšej právnej dokumentácie. Naši advokáti sú osobnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poradenstva podnikov všetkých foriem obchodných spoločností. Dokážu pre Vás pripraviť ekonomicky vhodné riešenia pre Vaše individuálne potreby.

Ťažiskom našej práce v tejto oblasti je predovšetkým:

  • voľba právnej formy a vypracovanie spoločenských zmlúv;
  • Corporate Governance, príprava rokovacích poriadkov pre štatutárne orgány spoločností, predstavenstva, dozornej rady a pod.
  • opatrenia v prípade získania kapitálových prostriedkov ako zvýšenia základného imania, príspevky spoločníkov mimo základné imanie, zmluvy o tichom spoločenstve;
  • príprava a organizácia valného zhromaždenia spoločnosti;
  • poradenstvo pre štatutárne orgány v prípadoch ručenia členov týchto štatutárnych orgánov a dozornej rady;
  • krátkodobé prevody obchodných spoločností všetkých právnych foriem založených našou kanceláriou.