Názov sa mení, skúsenosti zostávajú. SCWP sa mení na SAXINGER.

Máme pre Vás novinku! Odteraz sa voláme SAXINGER.

Prečo? Pretože aj my sa stále meníme a rozvíjame. A pretože chceme aby bolo jasno,  nielen v oblasti hospodárskeho  práva, ale aj čo sa týka nášho názvu .

Od založenia našej spoločnosti sa toho veľa zmenilo. Zmenou názvu by sme chceli zdôrazniť naše prepojenie s hodnotami a úspechmi z minulých rokov a zároveň pripraviť pôdu pre inovatívny vývoj a sľubnú budúcnosť.

Okrem toho chceme týmto krokom ukázať našim klientom, že poskytujeme absolútnu prehľadnosť nielen vo veciach hospodárskeho práva, ale aj v našom názve.

My rozumieme hospodárskemu právu a naši klienti teraz budú lepšie rozumieť nášmu názvu.

Vítajte u SAXINGER