ZILVER

ZILVER

Advokátska kancelária ZILVER ponúka svojim klientom plný právny servis. Jej sídlo je v Kyjeve. ZILVER poskytuje právne služby národným i medzinárodným spoločnostiam, zastupuje klientov pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, vybavuje licencie a iné povolenia pre právnické i fyzické osoby, sprevádza klientov pri zakladaní spoločností a ponúka kontroly Due-Diligence pre investičné projekty (nehnuteľnosti).