Stredná a východná Európa

Tento región naďalej zostáva jedným z najdôležitejších investičných cieľov. Veď ide o jeden z najrýchlejšie rastúcich hospodárskych regiónov s veľmi sľubnými perspektívami.

S pobočkami v Bratislave, Budapešti, Bukurešti, Plzni, Prahe, Varšave a Wroclawi je SAXINGER veľmi dobre prepojenou sieťou kancelárií v strednej a východnej Európe. Chcete ako český podnik zamieriť do Bukurešti? Alebo ako maďarská spoločnosť pôsobiť v Rakúsku? Naši advokáti, ovládajúci množstvo cudzích jazykov, majú dlhoročné skúsenosti v týchto krajinách. Či už ide o priame investície, fúzie a akvizície, ochranu duševného vlastníctva, transfer technológií, právo nehnuteľností, pracovné právo alebo všeobecné právne poradenstvo pre každodenné podnikanie – poznáme špecifické miestne zvyklosti a poskytneme vám rozsiahle poradenstvo pre Vaše plány.

Máte ďalšie otázky? Naše kontaktné osoby pre oblasť strednej a východnej Európy sú Vám kedykoľvek k dispozícii:

Dr. Wolfgang Lauss
Partner
Böhmerwaldstraße 14
4020 Linz / Rakúsko
Tel.: +43 732 60 30 30 - 531
w.lauss@saxinger.com

Dr. Franz Mittendorfer
Partner
Böhmerwaldstraße 14
4020 Linz / Rakúsko
Tel.: +43 732 60 30 30 - 541
f.mittendorfer@saxinger.com

Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová
Partnerka
Hviezdoslavovo nám. 25
811 02 Bratislava/ Slovenská republika
Tel.: +421 259 300021
wetzlerova@saxinger.com