Dane a právo - medzinárodné daňové poradenstvo

Medzinárodné právo obchodných spoločností a daňové právo spolu úzko súvisia. Dôkladné daňové poradenstvo alebo daňová optimalizácia sú základným faktorom úspechu a rozhodovania pri medzinárodných právnych transakciách. Ako komplexný "daňovo-právny one-stop shop" ponúkame tuzemským i zahraničným spoločnostiam naše dlhoročné odborné znalosti pre medzinárodné obchodné procesy vo všetkých právnych a daňových otázkach - individuálne, na mieru a z jedného zdroja.

Od podnikateľa podnikateľovi - odborné oblasti

 

Daňové a obchodné poradenstvo

Poskytneme Vám poradenstvo vo všetkých daňových otázkach, a to ako pri zakladaní spoločnosti, tak pri všetkých dôležitých rozhodnutiach v priebehu jej fungovania. Ponúkame Vám podporu presne tam, kde ju potrebujete, od každodenného podnikania až po komplexné (medzinárodné) daňové poradenstvo a vyvíjame riešenia orientované na budúcnosť pre Váš udržateľný obchodný úspech.

Finančné účtovníctvo a ročné účtovné závierky

Základom účtovného systému a spôsobu stanovenia zisku v súlade s právnymi predpismi sú konkrétne požiadavky Vašej spoločnosti. Na základe finančného účtovníctva Vás podporíme vo všetkých záležitostiach súvisiacich so zostavením ročnej účtovnej závierky v súlade s obchodnými a daňovými právnymi predpismi. V súvislosti s účtovníctvom zohľadňujeme Vaše osobné špecifikácie a ciele v rámci platných právnych predpisov a pravidelne Vás informujeme o aktuálnych a dôležitých zmenách v daňovom a obchodnom práve.

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo predstavuje pre mnoho spoločností výzvu, pretože zahŕňa problematiku daňového a pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Naši odborníci Vás radi podporia pri profesionálnom spracovaní všetkých agiend mzdového účtovníctva.

Daňové priznania spoločnosti

Okrem ročných účtovných závierok Vás podporíme aj pri príprave všetkých daňových priznaní spoločnosti.


Vy plánujete. My navigujeme.

Naši daňoví odborníci Vám poskytujú poradenstvo v 14 krajinách na 31 pobočkách vo Vašom jazyku – čiastočne prostredníctvom plne integrovaných daňových poradenských jednotiek, čiastočne prostredníctvom spolupráce s renomovanými miestnymi poradenskými spoločnosťami. Spojte sa s našimi medzinárodnými daňovými tímami:

Váš kontakt v SCWP Schindhelm

Spojte sa s miestnym expertom a zostavte najlepší (medzinárodný) tím pre Vaše konkrétne potreby.