SCWP Schindhelm Covid-19-Unit

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami okolo prepuknutia a šírenia koronavírusu sa kladú mnohé právne otázky. Zriadili sme preto SCWP Schindhelm COVID-19-Unit.

Pozostáva z našich odborníkov pre najčastejšie postihnuté oblasti práva. Poskytneme Vám podporu vo všetkých právnych otázkach, ktoré sa objavia kvôli aktuálnym aj budúcim obmedzeniam pre hospodársky život a prevádzku Vášho podniku.

Podmínky vstupu do vybraných zemí z České republiky

Z důvodu podstatného zhoršení epidemické situace nákazy Covid- 19 v České republice řada zemí, včetně zemí Evropské Unie a V4 zpřísňují podmínky vstupu na svá území z České republiky.

Pracovné právo

Ako zamestnávateľ si možno kladiete niektoré z nasledujúcich právnych otázok týkajúcich sa súčasnej situácie:

 • Musím svojim  zamestnancom umožniť pre obavy z nakazenia pracovať z domu?
 • Ako to vyzerá pri úradne nariadenej karanténe s platením nemocenských dávok?
 • Musia mi zamestnanci oznámiť, že sú nakazení?
 • Musím ako zamestnávateľ urobiť v prevádzke preventívne opatrenia?
 • Ako navrhnem kratší pracovný čas?

Mgr. Monika Wetzlerová-Deisler

Mgr. Gabriela Janíková

Problémy s dodávkami, ušlý zisk a ďalšie problémy

Opatrenia na zabránenie šírenia koronovírusu sa týkajú mnohých oblastí podnikateľskej činnosti a vyvolávajú početné právne otázky.

 • Ako získam prostriedky z krízových fondov na zvládnutie COVID-19?
 • Je epidémia koronavírusu považovaná za „vyššiu moc“? Aké dôsledky to má pre zmluvné práva a povinnosti?
 • Môže môj klient odmietnuť prevziať tovar? Môj klient / dodávateľ odo mňa požaduje "storno poplatok". Musím ho zaplatiť?
 • Kto zaplatí pri stavebných projektoch náklady na viac a oneskorenie projektu?
 • Musím platiť napriek úradnému zatvoreniu mojich prevádzok nájom?

Mgr. Monika Wetzlerová-Deisler

Ochrana osobných údajov

Opatrenia na boj proti pandémii Covid-19 vyžadujú od podnikateľov spracúvanie osobných údajov.

 • Do akej miery je spracovanie osobných údajov povolené v súvislosti s opatreniami na boj proti pandémii Covid-19? Alebo je to dokonca povinné? 
 • Smú alebo musia byť postúpené tieto osobné údaje úradom a materským spoločnostiam?
 • Kto smie do týchto údajov nahliadať?
 • Musí byť spracovanie týchto osobných údajov špeciálne zdokumentované?
 • Ako vykonávať zákonnú ochranu osobných údajov pri home office?

 

Mgr. Petra Krajčík

Zaistili sme, aby naše kancelárie SCWP Schindhelm aj naďalej hladko fungovali a mohli sme hájiť záujmy našich klientov. 

Naši odborníci sú Vám preto k dispozícii, aby priamo odpovedali na tieto i ďalšie právne otázky.