Gliwice – Nová kancelária SDZLEGAL SCHINDHELM!

Aliancia Schindhelm otvára novú kanceláriu. Nachádza sa na ulici Zygmunta Starego 11A v Gliwiciach. Za rozvoj novej kancelárie zodpovedá Marcin Śledzikowski, ktorý bol povýšený na partnera SDZLEGAL SCHINDHELM. Nová kancelária v Gliwiciach je dôležitým krokom pre ďalší strategický vývoj našej advokátskej kancelárie v oblasti Horného Sliezska a Opole.

Ako zdôraznil Konrad Schampera, riadiaci partner v spoločnosti SDZLEGAL SCHINDHELM, „nová pobočka v Gliwiciach ponúka príležitosť efektívnejšie osloviť klientov z tohto regiónu. Jedná sa o pokračovanie a prehlbovanie existujúcej spolupráce. Pred Marcinom Śledzikowski stojí veľká úloha, bude ako partner túto pobočku riadiť a zodpovedať za jej rozvoj.“Autor: Monika Wetzlerová-Deisler