Inhalt

Verejné obstarávanie

Akonáhle začnú členské štáty v Európskej únii nakupovať, dostáva sa do pohybu obrovský trh. Verejný sektor má v súčasnej dobe prostriedky v objeme viac než 1.500 miliárd EUR, to je cca. 17% hrubého domáceho produktu EU.

Ekonomický význam verejného obstarávania je pevne naviazaný na právne rámcové podmienky, ktoré sa neustále menia. V Európe, ale práve i na Slovenskej republike, sa jedná o veľmi dynamickú právnu oblasť, v ktorej sa veľmi často objavujú zásadné zmeny. Naše vedomosti v tejto oblasti sú vždy na najnovšej úrovni, pretože sa zaoberáme i plánovanými zmenami v budúcnosti, aby sme Vám mohli byť nápomocný pri predvídaní prípadných stratégií v oblasti verejného obstarávania.

Zadávatelia a účastníci verejného obstarávania potrebujú viac ako iba špeciálne poradenstvo. Ich rozhodnutia musia byť fundované v oblasti ekonomickej, ale i právnej. V oblasti verejného obstarávania Vám môžeme pomôcť, či už sa jedná o verejné obstarávanie v stavebníctve, dodávateľské, koncesie alebo PPP projekty, môžeme Vás podporiť či už v pozícii zadávateľa či účastníka konania vo všetkých oboroch a vo všetkých fázach týchto konaní.

Naša poradenská činnosť začína už pri príprave zadávania verejného obstarávania a smeruje až do okamihu jeho samotného dokončenia. Pokiaľ je potrebné presadiť Vaše nároky, radi poskytneme právne zastúpenie pred Úradom pre verejné obstarávanie, správnymi súdmi, európskymi orgánmi atď. Prostredníctvom našich pobočiek v rámci EU (Bilbao, Bologna, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Denia, Düsseldorf, FrankfurtHannover, IstanbulLinec, Madrid, MníchovOsnabrück, Palma de Mallorca, Plzeň, Praha, Sofia, Šanghaj, Taicang, Graz, ValenciaVaršava, Viedeň, Wels, Wroclaw) Vám môžeme ponúknuť i právnu pomoc v ostatných štátoch EU.